Náboj JUNIOR 2016

 

Náboj JUNIOR 2016

 

 Žiaci VII.A  Lukáš Lichner, Michaela Benková, Petra Šimová a zo  VII.B triedy Ella Kontrová reprezentovali našu školu na súťaži Náboj Junior v priestoroch gymnázia v Piešťanoch.

 

Bola to medzinárodná matematicko-fyzikálna tímová súťaž, ktorá prebiehala na 27. miestach Slovenska a 16. miestach Českej republiky.

 

Súťaž bola určená pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií.

 

Organizujú ju študenti Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave  z občianskeho združenia Trojsten.

 

Spolupracujú  s  kolegami z českej Matematicko - fyzikálnej fakulty pražskej Karlovej univerzity.

 

5. miesto, ktoré dosiahol s počtom 9 bodov náš súťažiaci tím, je veľmi cenné. Súťažilo 8 tímov. Iba 2 súťažiace tímy boli však tvorené žiakmi 7. ročníka. Druhý tím siedmakov zo ZŠ Holubyho    v Piešťanoch skončil na poslednom mieste. 

 

 

 

V Melčiciach – Lieskovom zapísala:  28. novembra 2016,  RNDr. Behulová

 

Vydané dňa: 06.12.2016 Rubrika: Charitatívne projekty Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové