2 % dane za rok 2010

Vážení rodičia, rozhodnutie o Vašich 2%-tách patrí len Vám...

 

      Pomôžte nám premeniť tradičnú školu na modernú vzdelávaciu inštitúciu. Finančné prostriedky, ktoré sa nám vďaka Vám podarilo v minulých rokoch získať sme použili  na realizáciu projektov podporujúcich vzdelávanie, šport, kultúru a výchovu našich žiakov.
Budeme Vám vďační, ak sa rozhodnete aj tento rok venovať 2% daní z príjmov v prospech nášho Rodičovského združenia.

 

Prosíme Vás po vyplnení „ potvrdenia o zaplatení dane “, aby ste ho odovzdali prostredníctvom Vašich detí v škole alebo, ak ho sami odovzdáte Daňovému úradu, aby ste to oznámili triednym učiteľom Vašich detí.   

 

            Ďakujeme !

Vydané dňa: 23.02.2011 Rubrika: Články Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové