Hurá Trenčín !

Vydané dňa: 30.05.2008, Rubrika: Články

Súťaž v recitácii Hviezdoslavov Kubín

Vydané dňa: 21.05.2008, Rubrika: Články

Kvetom povieš veľa

Vydané dňa: 16.05.2008, Rubrika: Články

Chceme mať zdravý úsmev!

Vydané dňa: 16.05.2008, Rubrika: Články

Zber papiera - rok 2008

Vydané dňa: 23.04.2008, Rubrika: Články

"Angličanka" v škole

Vydané dňa: 18.04.2008, Rubrika: Články

Marec - mesiac knihy 2008

Vydané dňa: 11.04.2008, Rubrika: Články

McDonald Cup mladší chlapci

Vydané dňa: 08.04.2008, Rubrika: Články

Oslobodenie našej obce v roku 1945

Oslobodzovanie miest a obcí okresu Trenčín Sovietskou a Rumunskou armádou v marci a v apríli 1945 bolo súčasťou veľkej vojenskej operácie pomenovanej Bratislavsko-Brnianska operácia. Územie našho okresu oslobodzovali vojská štyroch armád v severnej časti zoskupených armád 2. Ukrajinského frontu pod velením maršala Sovietskeho zväzu R. J. Malinovského.

Vydané dňa: 04.04.2008, Rubrika: Články

Ďakujeme Vám, že nám otvárate svet

Vydané dňa: 22.03.2008, Rubrika: Články

ZŠ Melčice-Lieskové