Aurelium – zážitkové centrum vedy a galéria Multium – Priestor a zrkadlá

 

Aurelium – zážitkové centrum vedy a galéria Multium – Priestor a zrkadlá

Žiaci VIII.A a VIII. B triedy navštívili v Bratislave Zážitkové centrum vedy, ktoré  sa  riadi heslom Jána Amosa Komenského „ Škola hrou“. Hlavnou

myšlienkou centra je učenie pomocou vlastných skúseností a zážitkov ( učivo alebo  vedecký poznatok  je skrytý v zábavnom experimente).

 V centre využívajú  neformálne metódy,  prvky hry a vzdelávania. Každý žiak si mohol  sám vyskúšať na akom princípe daná vec funguje.

 

Pre žiakov ôsmeho ročníka bola v súlade s učebnými osnovami zaujímavá svetelná technika, vlnenie, svetlo a najmä optika. Okrem nej si v centre pomocou rôznych modelov upevnili učivo z predchádzajúcich ročníkov a v  súlade s učebnými osnovami  dopredu  vyskúšali experimenty súvisiace s učivom o elektrine a magnetizme  v deviatom ročníku.

 

V zážitkovom centre sú  exponáty z rôznych oblastí vedeckého  poznávania a ľudského myslenia, ktoré sú rozdelené do kategórií: Človek, obnoviteľné zdroje, ekológia,  Elektrina, magnetizmus, komunikačné technológie, Chémia a materiály, Matematika a základné fyzikálne javy, Mechanika, termika, strojárstvo, Robotika, automatizácia, Svetelná technika, vlnenie, svetlo a optika.

 

V druhej časti našej exkurzie sme navštívili Výstavu pod názvom „ Priestor a zrkadlá“.  Priestory výstavy sa orientujú na hru so zrkadlami. Ilúzia nekonečna je vytvorená dvomi zrkadlami, ktoré sú postavené proti sebe, pridaním ďalších zrkadiel sa ilúzia rozširuje.

 

 Naši žiaci videli diela:  Caminus a Passusdve zrkadlá oproti sebe:

 

 

 

 

 

 

Pri Tabulariu a Spiramentu boli postavené dve a dve zrkadlá oproti sebe:

 

    

 

 

 

Kaleidoskopický efekt sme videli  v diele Sphaere:  

 

 

Exkurzia prispela nielen k rozšíreniu vedomostí z učiva optiky, ale i ostatných   z prírodovedných predmetov.

 

 

V Melčiciach – Lieskovom    25. novembra 2017                      zapísala: RNDr. Ľubica Behulová

 

 

Vydané dňa: 06.12.2017 Rubrika: Články Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové