Biela pastelka 2017

 

Biela pastelka 

 

 

Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka Vašej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky býva každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Biela pastelka patrí medzi 10 najväčších zbierok na Slovensku.

 

 Naša škola sa aj tento rok zapojila do zbierky a dobrovoľníci ochotne roznášali odznak bielej pastelky počas hlavného zbierkového dňa 22. septembra 2017 v jednotlivých triedach.

 

Spolu sa nám v 16. ročníku zbierky podarilo vyzbierať 71 eur 86 centov.

Bc. Zora Sdurková:

 

„Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Krajské stredisko Trenčín, ďakuje prispievateľom aj všetkým, ktorí sa vo Vašej škole podieľali pri jej realizácii  zbierky Biela pastelka 2017.“

 

Vydané dňa: 04.10.2017 Rubrika: Články Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové