Ďakujeme Vám, že nám otvárate svet

“Komukoľvek môžeš pomôcť, pomôž rád. Veď dávno sa hovorí, že slúžiť a pomáhať sú vlastnosti vznešených ľudí.”
J. A. Komenský

28. marec je sviatkom všetkých pedagogických pracovníkov. Je spätý s menom učiteľa národov – Jana Amosa Komenského. Tento veľký pedagóg svojou pedagogickou činnosťou i náhľadmi sa zaradil medzi významné osobnosti v dejinách myslenia. Bol jedným z prvých bojovníkov za poskytnutie vzdelania ľuďom bez rozdielu pohlavia, rasy, sociálneho postavenia. Bojoval za ideu názorného vyučovania, žiadal psychologickejší prístup k vyučovaniu i k samému žiakovi. Okrem potreby všeobecnej školskej dochádzky, vyučovania v materinskom jazyku, vyslovil aj požiadavku prirodzenej výchovy, pedagogického realizmu, ako aj ďalšie pozoruhodné myšlienky o škole a učiteľovi. Bol hlboko presvedčený o tom, že dobrá škola robí človeka lepším.

V jeho ideách, humanizácii a demokratizácii školy pokračujú učitelia i dnes. I napriek tomu, že prežívajú dobu, ktorá školstvu príliš nepraje, záleží im na tom, aby pripravili do života vzdelaných schopných mladých ľudí. Prácu učiteľa si však mnohokrát vieme oceniť až keď dospejeme. Vtedy skutočne ohodnotíme vzťah, ktorý k nám učitelia mali. Spomenieme si na pohladenie pani učiteľky v materskej škole, ktorá suplovala pracujúcu mamu. Spomenieme si na pani učiteľku, ktorá nás trpezlivo učila čítať a písať a otvorila nám tak cestu k poznávaniu.
Spomíname si aj na pani učiteľky a pánov učiteľov, ktorí na nás síce boli prísni, ale pomohli nám vniknúť do tajov matematiky, poznania prírodných zákonov, nádhery literatúry a naučili nás aj spievať či športovať.

Uznávame, že sme pripravili svojim učiteľom radostné, ale i ťažké chvíle, a že aj tí naši učitelia majú vlastné rodiny, vlastné deti, o ktoré sa treba tiež starať.

Vraciame sa teda v tento deň do žiackych a študentských čias, vytvárajúc si obraz o poslaní učiteľa, jeho zodpovednej práci, za ktorú patrí všetkým učiteľom úprimná vďaka.

Ďakujeme Vám, že každý deň sa s nami trápite.
Ďakujeme Vám, že nás usmerňujete.
Ďakujeme Vám, že nás vychovávate.
Ďakujeme Vám, že nám otvárate svet novými vedomosťami.
Ďakujeme Vám, že ste.

**“Človek sa môže stať človekom len pomocou výchovy, nie je ničím, iba tým, čím ho robí výchova”. **

Aj keď na Vás občas máme ťažké srdce, odpusťte. My sa polepšíme.
Preto nám dovoľte, aby sme Vám na znak úcty odovzdali tieto slová, ktorými chceme vyjadriť vďaku za všetko, čo pre nás robíte.

My naozaj nie sme zlí… ĎAKUJEME.

Vydané dňa: 22.03.2008 Rubrika: Články Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové