Dejepisná olympiáda - okresné kolo

Dejepisná olympiáda

Okresné kolo dejepisnej olympiády sa konalo dňa 2. februára 2011 v Trenčíne. Našu školu v kategórii D reprezentovala žiačka Nikola Maňová z 8. A triedy. Svoje vedomosti musela preukázať v troch veľmi náročných oblastiach:
- Obdobie vlády Habsburgovcov
- Slovenské a svetové dejiny 8. ročníka
- Regionálne dejiny
Veríme, že získané vedomosti uplatní vo svojom ďalšom štúdiu.
Vydané dňa: 03.03.2011 Rubrika: Články Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové