Deň jablka opäť v škole

Deň jablka

 

V našej škole sa na jeseň každoročne koná súťaž tried v najkrajšej, najzaujímavejšej a hlavne najchutnejšej výstavke – samozrejme všetko jablkovo jablkové.

Tento rok sme sa z ovocnej výzdoby tešili 20. októbra.

Každá trieda si pripravila niečo iné. Niektoré výstavky mali aj svoju tému, napr. Ježkova jablková párty či Jablková škôlka.

Porota zostavená z učiteľov a žiackeho parlamentu to mala ťažké – ochutnávali, radili sa. Nakoniec ocenili tri triedy:

1.     miesto – 6. B trieda

2.   miesto – 6. A trieda

3.   miesto – 5. B trieda

                                Výhercom gratulujeme.

Vydané dňa: 03.11.2011 Rubrika: Články Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové