Deň otvorených dverí v 1. A a v 1. B triede pre budúcich prvákov

Základná škola  s materskou školou Jána Smreka, Melčice – Lieskové 377

 

                    Vážení rodičia, milí predškoláci a budúci prváci!

 

                Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Vás pozýva na

 

 

 

            DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ v 1. A a v 1. B triede

 

 

Kedy:          17. 1. 2012

O koľkej:   7. 45 – 10. 25  hod.

 

Prečo:     Ponúkame možnosť vidieť využitie moderných metód vo vyučovaní

               Ponúkame možnosť prezrieť si priestory školy

 

O aktivitách školy sa môžete dozvedieť:

·            z bulletinov, ktoré sme zaslali do Vašej materskej školy

·            z web stránky školy www.zs.melcice-lieskove.sk

·            zo školského časopisu Úsmev (v obecnej knižnici Jána Smreka, prípadne v školskej knižnici)

 

kontakty:

·            telefonicky na t.č. 032/64 903 27

·            na e-mailovej adrese: riaditel@zs-melcice.sk

Vydané dňa: 09.01.2012 Rubrika: Články Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové