Deň učiteľov 2020

„Tá najlepšia vec na bytí UČITEĽOM je to, že na ňom záleží.
Tá najťažšia vec na bytí UČITEĽOM je, že na ňom záleží každý jeden deň“.
TODD WHITAKER

 

Vážený pán riaditeľ, vážené panie učiteľky, páni učitelia,


     dovoľte mi, aby som Vás pri príležitosti dňa, ktorý patrí všetkým učiteľom, srdečne pozdravila.


Deň učiteľov by mohol byť tou vzácnou chvíľou, kedy si najčastejšie premietate cestu, ktorá Vás priviedla k tomuto povolaniu a zároveň si pripomínate všetky dôležité okamihy strávené za katedrou. Pre niekoho sú to roky, pre iného desaťročia, no viem z vlastnej skúsenosti, že je to deň ako každý iný. Plný chvatu, striedania vyučovacích hodín a možno do toho zhonu rozsvieti úsmev na tvári kytička od vášho žiaka. Tento rok však bol iný. Živú kytičku ste nedostali, snáď len tú virtuálnu, možno poďakovanie prostredníctvom sociálnych sietí.

Učiteľ - toľkokrát skloňovaná profesia, poslanie, osobnosť, inovátor, reformátor, nositeľ hodnôt, no pre niektorých jednoducho – len obyčajné zamestnanie.

Vy sami však najlepšie viete, že profesia učiteľa kladie na človeka obrovské požiadavky. Na jednej strane musí byť učiteľ „vedcom“, ktorý musí veľa poznať, ovládať, tvoriť. Na druhej strane sa však od učiteľa očakáva, že bude zároveň „umelcom“, aby deti a žiakov „nainfikoval“ láskou k hľadaniu, objavovaniu, k múdrosti a dobru. Neraz sa ocitá v pozícii psychológa či starostlivého rodiča. Často sa v ňom musia skĺbiť hodnoty, ku ktorým bude viesť i svojho žiaka, a to múdrosť, tolerancia, empatia či férovosť.

Dnes, kedy náš svet ohrozuje pandémia a Vy vzdelávate naše deti on-line, si každý z nás mohol uvedomiť, aká je táto práca veľmi dôležitá. Pre mňa, i celú spoločnosť, sa  tento deň spája s príležitosťou poďakovať sa Vám za každodenné úsilie, ktoré vynakladáte pri výchove a vzdelávaní našich detí. Koľkí z rodičov si mali možnosť v týchto dňoch uvedomiť, aké dôležité je vzdelávanie, aké dôležité je každodenné vedenie detí k výchove a vzdelaniu.

Tento čas, ktorý teraz žijeme, je aj pre Vás iný, nový. Máte možnosť prehodnotiť mnohé nové vyučovacie potupy. Máte možnosť  obsah vzdelávania uvoľniť a urobiť adresným pre konkrétneho žiaka. Máte možnosť vtiahnuť rodičov do väčšej spolupráce a spolupatričnosti, a tak naplniť tú povestnú kombináciu, ktorá môže začať lepšie fungovať: učiteľ – žiak – rodič.

Deti si možno nezapamätajú všetko, čo ste kedy povedali, no nikdy nezabudnú na Váš skutočný záujem niečo ich naučiť.


Vážení pedagógovia,


s plnou vážnosťou môžem povedať, že toto povolanie vždy bude patriť k tým, na ktorom stojí budúcnosť našej spoločnosti. Veľmi si želám, aby sa práca pedagóga stala v spoločnosti povolaním so všetkou úctou a vážnosťou.

Dovoľte mi, ešte raz Vám úprimne zablahoželať. Želám Vám, aby Vaše ďalšie pedagogické roky boli naplnené tvorivosťou, podnetným prostredím a inšpiráciou. Želám Vám veľa energie, optimizmu a úspechov vo Vašom povolaní, ale aj pochopenie a oporu zo strany rodičov, žiakov, spoločnosti a Vašich najbližších.

Želám Vám, aby sa vo vašom profesijnom živote naplnilo príslovie:

„Lepšie ako tisíce dní svedomitého štúdia, je jeden deň s úžasným učiteľom“.

 

                                                                                   Mgr. Katarína Remencová
 
                                                                                starostka obce Melčice - Lieskové 

 

 

Vydané dňa: 29.03.2020 Rubrika: Články Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové