Deň Zeme

 Pri príležitosti Dňa Zeme sme v apríli v našej škole uskutočnili aktivity, ktoré upozornili na dôležitosť ochrany životného prostredia a celého ekosystému.

V piatok 24. apríla si žiaci okrem tradičných pomôcok na vyučovanie priniesli aj hrable a motyky a počas posledných dvoch vyučovacích hodín upravovali a skrášľovali areál školy.

Prváci kreslili kriedou na asfalt zemeguľu a prírodu, druháci zberali papiere na detskom ihrisku, tretiaci vyčistili trávnik pred telocvičňou, štvrtáci vypleli skalku pri budove školy, piataci upravili záhon a areál pri školskej jedálni, šiestaci vyhrabali trávnik pri bočnom vchode do školy, siedmaci vypleli a upravili kvetinový záhon a priestor okolo autobusovej zastávky, ôsmaci pokopali a vyhrabali kruhový záhon a záhon s ružami, deviataci vyčistili záhon s kosatcami a zasiali niektoré druhy zeleniny na školskom políčku.

Žiaci, učitelia, vychovávateľky i prevádzkoví zamestnanci školy urobili naozaj veľký kus práce.

Ďakujeme všetkým za ochotu a vytrvalosť!

Vydané dňa: 29.04.2010 Rubrika: Články Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové