Deň Zeme 2018

 

„Zem nepatrí človeku, človek patrí Zemi – my sme súčasťou Zeme a Zem je súčasťou nás.“ indiánsky náčelník Seattle.

 

Naše prostredie je našim zrkadlom - pod týmto názvom prebiehali v našej škole aktivity ku Dňu Zeme.  Žiaci spolu s učiteľmi a všetkými zamestnancami školy v piatok 20.apríla 2018 upravovali areál školy, čistili a zberali odpad v celej obci Melčice – Lieskové. To, že urobili veľký kus práce dokazuje veľké množstvo naplnených vriec rôznym odpadom.

 

Poďakovanie patrí všetkým – deťom materskej školy, žiakom, učiteľom a prevádzkovým zamestnancom školy za vykonanú prácu, a za to, že im nie je ľahostajné životné prostredie, v ktorom žijeme a ktoré zanecháme ďalším generáciám.

 

Vydané dňa: 20.04.2018 Rubrika: Články Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové