DEŇ ZEME v našej škole

Je nádherné žiť v krásnom prostredí, túlať sa po rozkvitnutých lúkach, počúvať vtáčí spev pod korunami stromov, dýchať svieži vzduch , osviežiť sa niekoľkými dúškami  krištáľovo čistej vody. Určite každý z nás by chcel mať takéto životné prostredie vo svojom okolí. Skutočnosť je však často celkom iná!

Žiaci našej školy však nie sú ľahostajní k nášmu životnému prostrediu. Dňa 20. apríla 2011, prebehol na našej škole už tradičný Deň Zeme, zameraný na ochranu našej prírody, okolia a vlastne celej planéty. Hoci sa uskutočnil už po niekoľkýkrát, celý deň mal neobvyklý priebeh. Začal sa hneď ráno tvorivou výtvarnou súťažou „Plastikiáda“. Súťaž prebiehala medzi jednotlivými triedami i jednotlivcami, ktorí mali za úlohu vytvoriť výtvarné priestorové dielo z rôznych druhov plastov a recyklovateľných materiálov. Žiaci sa prejavili ako naozajstní umelci a vytvorili originálne diela, od dopravných prostriedkov, stavieb, až po vesmírne lode a ľudské postavy. Nielenže si vyskúšali zaujímavú výtvarnú techniku z nezvyčajného materiálu, ale zároveň si pripomenuli, že treba plastový odpad zbierať, triediť a recyklovať a neznečisťovať si ním našu prírodu. Najlepšie kolektívy a jednotlivci budú odmenení peknými cenami.

 

Deň Zeme pokračoval brigádou v obci, kde mali jednotlivé triedy pridelené ulice a úseky obce a vyzbrojení rukavicami a plastovými vrecami sa s nadšením vrhli na odpad, ktorý nám nepekne znečisťoval naše okolie. Všetci boli veľmi aktívni a vyzberali viac ako 50 vriec odpadkov, za čo im vyslovil pochvalu a poďakovanie aj starosta našej obce pán Ing. Miroslav Matiáš.  Všetci sme prežili krásny slnečný deň,  naplnený zmysluplnou a prospešnou činnosťou pre naše životné prostredie i pre náš všetkých.

ĎAKUJEME !

 

 

 

 

 

Vydané dňa: 28.04.2011 Rubrika: Články Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové