Dôležité oznámenie - 13.03.2020

O Z N A M

Na základe usmernenia ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach prerušujeme vyučovanie na Základnej školy s materskou školou Jána Smreka, Melčice – Lieskové 377 v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane. Areál školy bude počas uvedeného termínu uzavretý.

Pedagogickí zamestnanci školy budú elektronicky komunikovať so žiakmi.

Žiadame rodičov, aby sledovali stránky školy, kde budú uvedené všetky aktuálne informácie týkajúce sa chodu školy.

Upozorňujeme na dodržiavanie opatrení v súvislosti so šírením nového koronavírusu COVID – 19.

Zatvorenie školy je preventívnym opatrením na spomalenie šírenia infekcie.

Vydané dňa: 13.03.2020 Rubrika: Články Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové