Dôležitý oznam pre rodičov !

OZNAM:

 1.        V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým      

koronavírusom COVID-19  s  okamžitou platnosťou rušíme až do odvolania všetky exkurzie, výlety, kultúrne a športové podujatia.

2.        Odporúčame rodičom, aby zabezpečili pre svoje deti hygienické vrecúško,

ktorého súčasťou bude mydlouterák, hygienické vreckovky a dezinfekčný gél na ruky.

3.    Odporúčame  dodržiavať všeobecné preventívne ochranné opatrenia:

- pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd  

  alebo použiť dezinfekčný prostriedok  na báze alkoholu,
- nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami,
- pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju   

   zahodiť do koša,
- vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie  

  dýchacích ciest a ktorí majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov:

  horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť.

Vydané dňa: 10.03.2020 Rubrika: Články Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové