Dôležitý oznam pre žiakov a rodičov

Na základnej škole s materskou školou Jána Smreka, Melčice – Lieskové, 377 bol na Covid 19 pozitívne testovaný žiak 2.A triedy. Z tohto dôvodu prijala škola potrebné opatrenia v zmysle Manuálu pre základné školy a školské zariadenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a riaditeľ školy po konzultácii so zriaďovateľom prerušuje školskú dochádzku v 2.A triede od 5.10.2020 do odvolania.  Trieda prechádza na dištančné vzdelávanie, o ktorom Vás bude informovať triedna učiteľka.

Vyučovanie v ostatných triedach bude prebiehať podľa riadneho rozvrhu a naďalej bude pokračovať sprísnený hygienický režim v celej škole. 

Z uvedeného dôvodu žiadame rodičov, aby rešpektovali zákaz vstupu do budovy školy a svojim deťom zabezpečili ochranné rúška. 

V prípade akejkoľvek zmeny, budú informácie pravidelne aktualizované.

Ďakujeme za pochopenie.

Vydané dňa: 04.10.2020 Rubrika: Články Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové