Exkurzia v Strednej odbornej škole chemickej v Bratislave

 

Žiaci VIII.A a VIII.B triedy absolvovali vlakom cestu do chemického laboratória Kids´ Lab Hókus Pókus, ktoré sa nachádza v priestoroch Strednej odbornej školy chemickej vo Vlčom hrdle, v Bratislave.

 

       V rámci slovensko – švajčiarskeho projektu vykonali 3 laboratórne práce, ktoré prispeli k rozvoju:

 

  • praktických zručností,

  • prírodovednej gramotnosti a

  • všeobecného pohľadu na dianie okolo nás.

           V laboratóriu pracovali pod dohľadom vyučujúcej a pracovníkov laboratória, ktorí dohliadali na plynulý chod vykonávaných činností. Pracovali v skupinách podľa vopred pripraveného pracovného postupu. Pri práci používali ochranné pomôcky na odev a ochranné okuliare. Po skončení práce si zhrnuli nadobudnuté poznatky, obdržali malé darčeky, ktoré môžu využívať na vyučovacích hodinách chémie v prostredí školy. Exkurzia obohatila vedomosti žiakov nielen v predmete chémia, ale tiež v biológii a spoločensko - vedných predmetoch.

 

Vydané dňa: 27.05.2016 Rubrika: Články Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové