Exkurzia žiakov 9. ročníka vo Hvezdárni a v Múzeu SNP v Banskej Bystrici 2017

 

Exkurzia žiakov 9. ročníka vo Hvezdárni a v Múzeu SNP v Banskej Bystrici z 9. júna 2017

 

Žiaci 9. ročníka v rámci vyučovacieho predmetu fyzika navštívili banskobystrickú hvezdáreň na Vartovke. Z pútavého výkladu pracovníka hvezdárne sa dozvedeli, že:

 

- jej pomenovanie súvisí ( na základe historických prameňov) so strážnou vežou, ktorú postavil taliansky staviteľ G. Ferrari,

 

- v roku 1584 slúžila ako pozorovateľňa pri okupácii územia Osmanmi,

 

- slúžila na ochranu Banskej Štiavnice, Zvolena a Banskej Bystrice, miest, ktoré mali zásoby medi, zlata a striebra,

 

- počas druhej svetovej vojny bola veľmi poškodená a pred zničením ju zachránila prestavba na ľudovú hvezdáreň 1. januára 1961 a

 

- 2. mája 1961 bola slávnostne otvorená.

 

Pracovník hvezdárne motivoval žiakov k štúdiu astronómie. Astronómovia môžu veľa cestovať a v súčasnosti sú veľmi dobre finančne ohodnotení. Žiakov upozornil na kopule, ktoré sa nachádzajú na obidvoch budovách hvezdárne. V nich sú umiestnené hvezdárske ďalekohľady, ktorými pozorujú Slnko a planéty. My sme mohli na vlastné oči vidieť nielen skutočný obraz Slnka, ale i Venušu cez počítačom riadený ďalekohľad. Tí z nás, ktorí sa riadili pokynmi mohli pridobrom sústredení vidieť Venušu i voľným okom. Myslím si, že to bol pre všetkých nevšedný a nezabudnuteľný zážitok.

 

V ďalšej časti pracovník hvezdárne vysvetlil naším žiakom pojmy známe z hodín fyziky a to: medziplanetárny priestor, meteorit, meteorid, planéta, asteroid – ľadové a kamenné telesá. Rozprávanie astronóma bolo veľmi pútavé a preto si myslím, že i napriek tomu , že niektorí   žiaci, ktorí boli z výstupu k hvezdárni unavení, neľutujú, že cestu absolvovali. K cieľu našej exkurzie sme sa dostali po zdolaní 5 kilometrov dlhého úseku s prevýšením 190 metrov. Hvezdáreň je situovaná na Urpíne, najvyššom mieste Banskej Bystrice. „ Turistika“, ktorú sme vďaka návšteve hvezdárne absolvovali mala interaktívny charakter, prispela k posilneniu medzipredmetových vzťahov s biológiou, chémiou a dejepisom.

 

V druhej časti našej exkurzie sme sa presunuli po náučnom chodníku do múzea SNP. V úvode prehliadky múzea si žiaci pozreli krátky dokument z 2. svetovej vojny. Po jeho skončení si každý individuálne prešiel jednotlivé expozície, ktoré dokumentovali vojensko – politický vývoj Slovenska od roku 1918 do roku 1939 v kontexte európskych dejín. Žiakov zaujal tematický celok, v ktorom je dokumentovaná problematika tragédie európskeho židovstva a holokaustu v štátoch okupovaných nacistickým Nemeckom, tragický osud židovského obyvateľstva na Slovensku deportovaného v rokoch 1942 a 1944 do nemeckých koncentračných a vyhladzovacích táborov na území okupovaného Poľska.

 

 

 

V Melčiciach – Lieskovom                                            RNDr. Ľubica Behulová

 

Vydané dňa: 12.06.2017 Rubrika: Články Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové