HARMONOGRAM ZBERU INFORMÁCIÍ - deviataci 2018

 

HARMONOGRAM ZBERU INFORMÁCIÍ

 

 

 

7.02.2018 – odovzdať tlačivo „záujem o stredné školy“ –     

 

                    stredná škola s overením talentu

 

14.03.2018 – odovzdať tlačivo „záujem o stredné školy“

 

                   – stredná škola bez overenia talentu

 

21.3.2018 – Testovanie 9 – 2018

 

do 31.03.2018 – SŠ oznámi kritéria prijímacích skúšok

 

26.3. – 15.4.2018 – talentové skúšky

 

do 25.04.2018– SŠ oznámi výsledky talentových skúšok

 

14.5.2018 – prijímacie skúšky 1. kolo,1.termín/pondelok/

 

17.5.2018 – prijímacie skúšky 1. kolo, 2. termín /štvrtok/

 

do 31.05.2018 – SŠ oznámi výsledky prijímacích skúšok

 

 1. kola, 1. a 2. termín, info o konaní resp. nekonaní 2.kola prijímacích skúšok a voľné miesta

  do 6.6.2018 – SŠ zverejnia konanie 2.kola prijímacích

                         skúšok

  Dôležité web stránky :

  Podrobnejšie informácie o školách a odboroch sú na týchto stránkach:

 

 • www.svs.edu.sk – pre všetky kraje

  Databáza stredných škôl na Slovensku:

 

 

 

Vydané dňa: 16.02.2018 Rubrika: Články Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové