Informácie k obnove prevádzky školy v týždni od 15.06.2020 do 19.06.2020

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ J. Smreka, Melčice – Lieskové 377 oznamuje, že od 15.06.2020 do 19.06.2020 bude prevádzka základnej školy a školského klubu detí v režime ako od 01.06.2020.

 

Na základe rozhodnutia ministra školstva sa uskutočnia nasledovné zmeny, ktoré sa týkajú doterajšej prevádzky škôl a školských zariadení:

od 10. júna:

·        ruší sa povinnosť nosiť rúško v exteriéri,

·        otvárajú sa centrá voľného času.

od 15. júna:

·        ruší sa obmedzenie počtu žiakov v triedach,

·        ruší sa povinnosť merania teploty, opatrenie sa mení na odporúčanie,

·        v platnosti zostáva vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti dieťaťa, je nutné vypísať ho po každej neprítomnosti dieťaťa na vyučovaní.

Na základe týchto zmien bude možné, aby boli žiaci po celý čas vo svojich triedach so svojimi spolužiakmi tak, ako to bolo počas bežného chodu školy.

 

od 22. júna:

·        do škôl sa vracajú žiaci 6.-9. ročníka, ich prítomnosť je dobrovoľná.

Bližšie info k prevádzke školy, škd a školskej jedálni od 22.06.2020 zverejníme budúci týždeň.

Vydané dňa: 11.06.2020 Rubrika: Články Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové