Krúžok „Cestujeme po Slovensku“- 2016

 

Krúžok „Cestujeme po Slovensku“.

           22. októbra 2016, žiaci z krúžku, navštívili Oravský hrad, ktorý sa týči na vápencovom brale priamo nad obcou Oravský Podzámok. Prehliadka hradu bola spojená s ľahkou turistikou, pretože táto národná kultúrna pamiatka sa nachádza vo výške 112 m nad hladinou rieky Orava. Milý sprievodca žiakov oboznámil s históriou hradu, jeho majiteľmi. Žiaci sa tiež dozvedeli, že Oravský hrad je súčasťou Oravského múzea OM Dolný Kubín.

           Nezabudnuteľným zážitkom pre „našich cestovateľov“ bola cesta malým vláčikom zo železničnej stanice Kraľovany do Oravského Podzámku, odtiaľ do Dolného Kubína a späť do obce Kraľovany. Obdivovali jesennú prírodu oravského kraja a kochali sa pohľadom na blízke zasnežené končiare.

           V Dolnom Kubíne sme mali zase „turistiku“ cez celé mesto na námestie. Prešli sme okolo Historického cintorína, chvíľu sme sa zastavili na cvičiacich strojoch, ktoré sú umiestnené neďaleko múzea P.O. Hviezdoslava, ktoré sme navštívili. Milá pani lektorka nás oboznámila s najstarším literárnym múzeom na Slovensku, ktoré sídli v historickej budove Čaplovičovej knižnice na Hviezdoslavovom námestí v Dolnom Kubíne. Žiaci mohli vidieť expozíciu v troch miestnostiach, ktorá približuje život a tvorbu jedného z najvýznamnejších realistických, lyricko-epických autorov slovenskej literatúry z prelomu 19. a 20. storočia – básnika, dramatika, prekladateľa a advokáta Pavla Országha Hviezdoslava. Pre žiakov bol zaujímavý textový a obrazový materiál doplnený originálnymi osobnými pamiatkami z pozostalosti básnika. Videli jeho pracovňu, časť salónu, odevné súčiastky, dary k životným jubileám a množstvo predmetov osobnej potreby. Niektorí žiaci obdivovali obrazy akademickej maliarky Evy Trizuljakovej inšpirované Hviezdoslavovým lyrickým cyklom Krvavé sonety.

        Žiaci zotrvali v múzeu i po prehliadke, rozprávali sa s lektorkou, obdivovali maketu rodného domu P. O. Hviezdoslava a predmety jeho osobnej potreby.

        Pred budovou videli bronzovú socha P.O. Hviezdoslava v nadživotnej veľkosti. Vedľa nej štyri ležaté kvádre s textami zo štyroch oblastí Hviezdoslavovej tvorby.

 

17. november 2016,  „ Cestujeme po Slovensku“, Liptovský Mikuláš

 

 Niektorí  žiaci našej školy sa rozhodli spolu s pani učiteľkou Ľubicou Behulovou a Galinou Neuhold stráviť  17. november - Deň boja za slobodu a demokraciu,  najvýznamnejší deň našich novodobých dejín, spoznávaním Liptovského Mikuláša.

Cesta vlakom nám ubehla pomerne rýchlo, 10 minút pred 10 hodinou sme vystúpili na železničnej stanici v Liptovskom Mikuláši. Potom sme sa vydali peši k „Slovenskému múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva“. Tam nás už čakala pracovníčka múzea, ktorá bola kvôli nám ochotná prísť do práce.  Jej ochota nás  prekvapila dvojnásobne, lebo po 1. bol sviatok a po 2. múzeum je v zimných mesiacoch mimo prevádzky.

Múzeum bolo nádherné. Rozprestiera sa na ploche 1400 m2, na troch poschodiach.

V 1. časti, v suteréne, sme obdivovali expozíciu pod názvom „ Kras a jaskyne Slovenska“. Žiaci   sa mohli dozvedieť zaujímavé informácie o:

-          hydrológii, povrchovom a podzemnom krase a jeho ochrane,

-          ľadových jaskyniach, ich ochrane a

-          jaskynnej výzdobe.

Pani sprievodkyňa nám porozprávala povesti o jaskyniach. Jednou z nich bola povesť o dračích jaskyniach, ešte z obdobia, keď sa v nich zdržiaval jaskynný medveď. Mohli sme si tiež na vlastnej koži vyskúšať „plazivku“ do jaskynného priestoru, kde sme videli nádoby, mince, lebku. Bohužiaľ pre nedostatok času sme si nemohli posedieť a pozrieť krátke filmy o objavovaní jaskýň.

V 2. časti, na prízemí, sme sa oboznámili s históriou múzea a výsledkami archeologického prieskumu. Čas ubiehal pomerne rýchlo a my sme sa  ocitli na prvom poschodí   v 3. časti nášho putovania.  Tu sme si pozreli krátku prezentáciu o vzniku vesmíru a našej planéty. Pútavou formou sme sa dozvedeli o prvých atómoch a zlúčeninách, ktoré vznikali vo vesmíre. Na vlastnej skúsenosti sa žiaci, ale i učiteľky mohli pomocou pripravených ťahadiel presvedčiť, aké ťažké sú jednotlivé prvky.

Po ďalšom presune sme sa dostali  do sveta mineralógie. „Nazreli sme“ trocha do chémie -  videli sme  jednotlivé prvky a základné skupiny zlúčenín. Dych vyrážajúca informácia pre nás všetkých bola, že chemické zloženie prvkov súvisí s tónmi jednotlivých hudobných nástrojov. V tejto časti sme videli chránené, aj drahé minerály a časti slovenských meteoritov. Dozvedeli sme sa tiež o ťažbe surovín a minerálov. Prepracovali sme sa  k chemickým zlúčeninám, ktoré boli významné nielen v evolúcii vesmíru, ale i života na Zemi.

Zaujímavá bola pre nás informácia, že základná zlúčenina (adenín)  molekúl nukleových kyselín a tiež enzýmov , ktoré riadia náš metabolizmus existovala skôr ako planéta Zem. Ľutujeme, že sme si nestihli pozrieť audiovizuálny program o objasnení najväčšieho zázraku života – fotosyntézu.

Ani sme sa nenazdali a už sme obdivovali rôzne  rastliny, huby a lišajníky. Po nich sme sa dostali do živočíšnej ríše. Prostredníctvom zvukových panelov sme si vypočuli  zvuky živočíchov. Atrakciou pre väčšinu našich detí bol „ pobyt“ v brlohu medveďa. Dozvedeli sa, pre nás, zaujímavú skutočnosť,   že mláďa medveďa sa rodí s hmotnosťou iba 800 gramov.

V 4. časti nášho pobytu v tomto zaujímavom múzeu sme si pripomenuli naše chránené územia.  Videli sme nielen naše, ale i európske. Vedomostí chtiví jednotlivci si mohli naštudovať smernice, podľa ktorých boli tieto územia vyhlasované.

V časti  životné prostredie (5. časť)  sme sa mali/mohli zamyslieť nad tým, čo nám hrozí, ak nezmeníme svoj  prístup k životnému prostrediu. Táto časť končila filmom „Vznik života na Zemi“ , ktorý sme bohužiaľ  nevideli. Tu sa už intenzívnejšie ozývali hlasy žiakov, aby sme tam (v múzeu) zostali celý deň. Túto požiadavku sme bohužiaľ splniť nemohli.

V 6. časti sme sa ocitli v banskej štôlni. Získali sme informácie o baníctve v horských oblastiach. Prešli sme pár schodov a boli sme v predposlednej časti, v podkroví. Čakala nás expozícia pod názvom Človek, hory. Chvíľku sme mali literatúru, lebo sme mali pred sebou úryvok z básne Milana Rúfusa. Samozrejme sme ho nečítali (iba pár výnimiek), ale milá pani sprievodkyňa nám povedala, že hovorí o napätí medzi človekom a prírodou. Videli sme tu „ukážky“  niekdajšieho lesníctva, drevárstva, včelárstva, poľovníctva a tiež ukážky voľno časových aktivít, ktoré všetci veľmi dobre poznáme i v súčasnosti. Videli sme staré lyže zavesené na strope Rainerovej útulne, skialpinizmus, horolezecké a turistické oblečenie a pomôcky používané pri týchto aktivitách v minulosti. Videli sme tiež ako pracovali naši  horskí záchranári v minulosti.

Niektoré deti sa pobavili v interaktívnom kútiku, vyskúšali si silu vetra na vlastnej ruke a videli starodávnu meteorologickú stanicu.

No a nakoniec sme si vyšliapali niekoľko schodov a boli sme na rozhľadni. Z nej sme videli dominanty nami navštíveného mesta a tiež panorámu kopcov a  okolité mestá Liptovského Mikuláša.

Po krásnom pohľade na okolie Liptovského Mikuláša na nás už čakala v podkroví  pani sprievodkyňa Hofereková, ktorá nám ukázala interaktívne 10 naj historického centra Liptovského Mikuláša a to: 1.Liptovská galéria Bohúňa, 2. socha Naša matka, 3.  Liptovské múzeum NKP Čierny orol, 4. Synagóga, 5. fontána Metamorfózy, 6. Župný dom, 7. Kostol sv. Mikuláša, 8. Centrum Kolomana Sokola, 9. Mikulášska mučiareň, 10. Múzeum Janka Kráľa.

Pani sprievodkyňa našich žiakov pochválila, lebo reagovali a správne odpovedali na jej otázky.

Pretože niektoré deti po skončení prehliadky mesta vbehli do mučiarne, priamo na mieste sme sa  rozhodli, že absolvujeme cenove výhodnú  prehliadku mučiarne spojenú s prehliadkou múzea Janka Kráľa. V mučiarni, ktorá zobrazuje  jeden z najkrutejších súdov v histórii mesta, žiaci „ obdivovali“ mučiace nástroje, dereš a všetko, čo súvisí s postavou najslávnejšieho zbojníka Juraja Jánošíka. Práve na tomto mieste bol v roku 1713 vypočúvaný.

V múzeu sme videli rekvizity, ktoré po skončení nakrúcania filmu o slávnom karpatskom zbojníkovi, kapitánovi a hajtmanovi darovali múzeu filmári.

Videli sme tiež úpravu koží – garbiarstvo, starodávne školské lavice s kalamármi, osobné veci Janka Kráľa. V múzeu má svoje miesto i vedec , ktorý je súčasťou svetových dejín. Bol priateľom Alberta Einsteina, zapísal sa ako „otec parných turbín“. Bez práce Aurela Stodolu by sme nepoznali výkonné energetické stroje, ani prúdové motory. 

 I napriek tomu, že bol sviatok a ostatní žiaci boli doma, žiaci, ktorí sa rozhodli cestovať po Slovensku „ nasávali“ vedomosti. Môžeme skonštatovať, že 17. novembra 2016 sme s 23 žiakmi rôznych ročníkov našej školy prežili pekný deň, v podstate interaktívne vyučovanie s rozšírením vedomostí v predmete chémia, dejepis, fyzika, literatúra, ale i biológia. Žiaci, ktorí sa  zúčastnili  cestovania po Slovensku si určite odniesli množstvo zážitkov nielen z prvého snehu, ale i z množstva zaujímavostí, ktoré v tento deň videli.

Po absolvovaní programu si zaslúžili odmenu formou dobrého obeda. Niektorí ho spojili s predvianočnými nákupmi.

Zopár žiakov, ktorí mali vo vlaku ako spolucestujúcich starších ľudí si určite spomenú na rozhovory, ktoré spolu viedli. Myslíme si, že i to je v dnešnej dobe veľmi dobrá skúsenosť.

V Melčiciach – Lieskovom zapísala 18. novembra 2016

RNDr. Behulová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vydané dňa: 19.12.2016 Rubrika: Články Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové