Marec - mesiac knihy

Viete že…?

Hovorí sa, že tradícia marca ako mesiaca knihy sa odvodzuje od Mateja Hrebendu, osobnosti, ktorá sa v 19. storočí aktívne podieľala na šírení slovenskej knižnej kultúry.

Jeho narodenie a úmrtie má marcový dátum: narodil sa 10. marca 1796 a zomrel 16.marca 1880.

V tomto mesiaci pripravujeme rôzne aktivity a súťaže, do ktorých sa môžeš zapojiť aj ty!

1. Príprava projektu „MOJA NAJOBĽÚBENEJŠIA KNIHA“

-pre žiakov 1.-9.roč.

-môžeš výtvarne alebo písomne prezentovať tvoju obľúbenú knihu

-práce odovzdať do konca marca v žiackej knižnici

-práce budú vyhodnotené v kategóriách: 1.-4. roč., 5.-6.roč., 7.-9.roč.

2. Dni otvorených dverí v knižnici (pre 1. stupeň a ŠKD)

- čitateľské aktivity, vedomostné kvízy o knihách, zoznamovanie sa s novými knihami a pod.

3. Vyhlásenie súťaže o najzaujímavejšiu knihu v žiackej knižnici.

-hlasujú návštevníci knižnice vždy na konci mesiaca, kedy sa súťaž vyhodnotí a vyhlási sa KNIHA MESIACA

- začíname už v mesiaci marec

4. Vyhlásaenie súťaže o najaktívnejšieho čitateľa v žiackej knižnici

-súťaž bude vyhodnotená na konci škol. roka 2007/2008

Vydané dňa: 18.03.2008 Rubrika: Články Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové