Mikuláš 2007

,,Mikuláš, Mikuláš, čo v tom vreci máš?“,,Samé dobré veci, samé sladkosti….“

To sú slová, ktoré sa 5. decembra ozývali v našej škole. Dôstojného Mikuláša sprevádzal čert Nezbedník a nádherná Anjelínka. Čert vystrájal, brblal a hrozil každému neposlušnému žiakovi. V každej triede bolo veselo.

Malí škôlkári brali príchod Mikuláša so sprievodom veľmi vážne. Zodpovedne sa pripravovali. Vyzdobili škôlku svojimi prácami a naučili sa veľa nových piesní a básní. Mikuláš ich odmenil hračkami a sladkosťami.

Vydané dňa: 07.12.2007 Rubrika: Články Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové