Netradičné hodiny s detskou knihou - 2016

 

Netradičné  hodiny s detskou knihou

 

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky vyhlásilo školský rok 2016/2017  za Rok čitateľskej gramotnosti. V rámci aktivít na podporu čítania detí a mládeže sme pozvali na našu školu pána Tibora Hujdiča, alias pána Mrkvičku, ktorý chodí medzi deti, propaguje medzi nimi čítanie a snaží sa mladých zaujať svojimi aktivitami s detskou literatúrou. Pán Hujdič si pripravil po dve vyučovacie hodiny na prvom i druhom stupni. Žiaci šiesteho a siedmeho ročníka na druhom stupni absolvovali s pánom Hujdičom netradičnú hodinu literárnej výchovy.  Aktívne sa zapojili do činností,  prostredníctvom ktorých im prezentoval niekoľko vynikajúcich súčasných kníh pre mládež.  Pracovali v skupinách, pohrávali sa s vlastnou intuíciou a vlastne  medzi sebou aj súťažili. Žiakov veľmi zaujalo  pútavé čítanie úryvkov z rôznych žánrov, ktoré pán Hujdič dočítal vždy v tom najnapínavejšom momente a snažil sa podnietiť deti, aby v budúcnosti siahli po knihách, z ktorých boli texty vybrané, aby boli zvedavé ako to v príbehoch nakoniec dopadne. Jeho pútavé rozprávanie o milovaných knihách bolo nielen poučné, ale nieslo sa v uvoľnenom a veselom duchu, a tak ich vlastne svojou nenásilnou formou vtiahol do sveta detskej knihy.

 

Vydané dňa: 13.12.2016 Rubrika: Články Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové