Netradičné vyučovanie siedmakov - 2016

 

Siedmaci 4. novembra 2016 v Nitre, Mochovciach a Leviciach

 

 

 

          Naši siedmaci sa 4. novembra 2016 učili netradične.

 

          Tento deň sa pre nich začal o 07:45 hodine odchodom autobusu, ktorý ich doviezol na nitrianske Župné námestie. Už o 09:00 hodine nás tu čakala s úsmevom na tvári pani sprievodkyňa, s ktorou sme v príjemnom jesennom počasí začali pútavú cestu za poznaním našich najstarších dejín a pritom sme si prezreli najstaršie mesto na Slovensku – Nitra.

 

          Naša prvá zastávka bol Kostol sv. Petra a Pavla, ktorý je známy tým, že pri prácach na ňom sa našli dva veľmi vzácne reliéfy. Naučili sme sa, čo je to reliéf a hneď sme jeden videli, na stene kostola. reliéf sv. Petra a Pavla.

 

          Druhá zástavka bolo Pribinovo námestie. Tu, priamo pod sochou kniežaťa Pribinu, ktorý dal v Nitre postaviť a posvätiť prvý kresťanský kostol na Slovensku nám sprievodkyňa porozprávala o panovníkoch Veľkej Moravy a prerozprávala povesť o Svätoplukových prútoch.

 

          Potom sme sa presunuli na našu tretiu zástavku, najstaršieho mesta na Slovensku, ktorou bola socha Corgoňa. Corgoň bol kováč, ktorý zachránil mesto pred Turkami. Hovorí sa, že bol veľmi vysoký a vyzeral ako čert. A práve to bol dôvod prečo sa ho nepriatelia zľakli a „zdupkali“ pred ním. Pani sprievodkyňa nás upozornila na Corgoňov palec na nohe. Povráva sa, že je zázračný. Odporučila nám pošúchať ho a niečo si pritom priať. Ak počkáme dostatočne dlho, tak sa nám želanie určite splní.

 

          „Po tajných prianiach“ sme sa dostali k štvrtej zástavke, ktorou bol barokový morový stĺp. Dozvedeli sme, že bol postavený na pamiatku veľkých morových epidémií, ktoré zachvátili Nitru v prvej polovici 18. storočia. Na tomto mieste nám sprievodkyňa rozdala pracovný materiál, brožúrky, s rôznymi úlohami. Sľúbila nám, že ak úlohy zvládneme získame hradný poklad. 

 

          Po vypracovaní úloh dostali „zabrať“ naše lenivé nohy. Nenáročné stúpanie nás priviedlo ku Katedrále sv. Emeráma. Katedrála bola nádherná. Je v nej krásny oltár zobrazujúci Krista Spasiteľa a veľa nádherných fresiek. V Katedrále nám pani sprievodkyňa porozprávala informácie zo života sv. Svorada a Benedikta. Dozvedeli sme sa, že sú patrónmi katedrály.

 

 Sv. Svorad a Benedikt boli mnísi, ktorí sa rozhodli žiť veľmi prísnym spôsobom života. Hovorí sa, že si ho vybrali preto, aby odčinili zlo, ktoré páchali ostatní ľudia.

 

Prezreli sme si celý areál hradu, hradnú studňu a kazematy (podzemný priestor, z ktorého bojovníci bránili celú pevnosť). Tu nám pani sprievodkyňa ukázala ozajstné ľudské pozostatky a dvojitú stenu, ktorá slúžila na lepšiu ochranu hradu.

 

          V rámci našej interaktívnej hodiny dejepisu sme mali veľké šťastie, pretože iba jeden krát v roku býva sprístupnená krypta, ktorá sa nachádza vedľa hradnej studne. Do krypty, v ktorej má okrem iných osobností miesto odpočinku i kňaz, prezident samostatného Slovenského štátu Tiso, sme mohli opatrne vstúpiť.

 

          Posledná zástavka, v ktorej sú uchované písomnosti z obdobia Veľkej Moravy a zaujímavé bohoslužobné predmety z rôznych historických etáp bolo Diecézne múzeum. Obdivovali sme nádherné predmety vyrobené z čistého zlata a striebra. Pani sprievodkyňa nám v múzeu zadala kontrolnú otázku, ktorá bola kľúčom k sľúbenému pokladu: „Hovorí vám niečo číslo 863?“ Pretože sme heslo rozlúštili mohli sme si zobrať sľúbené poklady.

 

          Pri prehliadke Nitry sme sa dozvedeli zaujímavosti z histórie Veľkej Moravy. Mohli sme na vlastné oči vidieť najznámejšie architektonické slohy, ako vyzerala hlaholika, rozšírili sme si vedomosti o Cyrilovi a Metodovi a v neposlednom rade sme spoznali Nitru z iného pohľadu ako doteraz.

 

          Po prehliadke Nitry prišiel autobus na Župné námestie a my sme sa presunuli na ďalšiu zaujímavú exkurziu (Mochovce).

 

 

 

          Už z autobusu sme videli modernú budovu, v ktorej nás čakalo spolu 33 interaktívnych sekcií. Všetky boli tematicky zamerané na energiu. Nebudem opisovať všetky podrobne, spomeniem iba tie, ktoré našich žiakov najviac zaujali.

 

          Hneď pri vstupe do haly Energolandu nás „čakalo“ termozrkadlo. Videli sme v ňom energiu nášho tela. Podľa stupnice na ľavej strane termozrkadla sme mohli vidieť miesta nášho tela, ktoré vyžarujú najviac tepla.

 

          Urobili sme niekoľko krokov a skákaním po LED podlahe žiaci premieňali kinetickú energiu na elektrinu. Videli, koľko musia skákať, aby rozsvietili aspoň niekoľko wattovú žiarovku.

 

          Po namáhavej výrobe elektrickej energie nás lektor rozdelil na 3 skupiny a postupne sme sa presúvali do 3D kina. Premietli nám film o energii, od vzniku Vesmíru až po budúcnosť.

 

          Potom sme sa presunuli k Stroju času. Prostredníctvom neho sme nahliadli do rôznych druhov energií používaných v minulosti. Veľa sme sa dozvedeli o vplyve týchto energií na ľudskú populáciu.

 

          Veľmi zaujímavá bola virtuálna prehliadka elektrárne. Mohli sme sa pozrieť do jednotlivých prevádzok. Do nich môžu vstupovať iba zamestnanci a my sme sa vďaka Energolandu na chvíľu stali dispečermi. Mohli sme nasimulovať rôzne situácie poruchy reaktora.

 

Vyskúšali sme si štiepenie atómových jadier rôznych chemických prvkov.

 

          Na schodoch sme si mohli pozrieť polčas rozpadu konkrétnych prvkov. Interaktívne panely nám ukázali premenu prírodných zdrojov na energiu, princíp premeny jadrovej energie na elektrinu. Pomocou testu sme mohli zistiť svoju uhlíkovú stopu (záťaž na našu Zem).

 

          Veľkou atrakciou pre žiakov bola hmlová komora, v ktorej sa zviditeľňujú rôzne žiarenia okolo nás. Žiaci mohli vidieť častice alfa, protóny, neutróny a elektróny.

 

          Chlapci sa najviac zaujímali o atómový motocykel budúcnosti. Mohli ho však naštartovať až vtedy, keď správne odpovedali na kvízové otázky, ktoré sa týkali atómovej energie. Na motocykli sa potom mohli popreháňať ulicami virtuálneho mesta.

 

          Čas, ktorý sme mali určený pre Energoland uplynul veľmi rýchlo. Nakoniec sme sa spolu s lektorom presunuli do autobusu, aby sme videli vonkajší areál obrovskej plochy elektrárne. Na vlastné oči sme videli budovu s atómovým reaktorom a chladiace veže. Obdivovali sme toto dômyselné ľudské dielo.

 

 

 

          Naše netradičné, veľmi náročné a hlavne obohacujúce učenie sme zavŕšili v Leviciach. Pri presune v autobuse sme sa posilnili zásobami, ktoré sme si spolu s rodičmi nabalili.

 

          Pri príchode do Levíc sme už z autobusu videli zrúcaninu hradu, v areáli ktorej sa nachádza Tekovské múzeum. V tomto múzeu sme si mohli prezrieť stále expozície: Archeológia, História hradu, História lekárnictva, Spoločensky život, Cechy a Ľudový odev z roku 1968. Dozvedeli sme sa, žemúzeum vlastní vo všetkých expozíciách vyše 100 000 kusov zbierkových predmetov z oblasti histórie, archeológie, ľudovej kultúry, výtvarného umenia, numizmatiky a živej a neživej prírody.

 

          Súčasťou múzea je koncertná sála, v ktorej sa konajú hlavne koncerty vážnej hudby a podujatia odborného a kultúrno-výchovného zamerania. Dozvedeli sme sa, že v priestoroch múzea je možné vykonať aj svadobný obrad.

 

          V podvečerných Leviciach sme v priestore juhozápadnej bašty mohli vidieť amfiteáter. Amfiteáter slúži pre potreby múzea na organizovanie podujatí ako napríklad: Týždeň v múzeu, Noc múzeí a galérií, Levické hradné slávnosti, Folklórny festival, Vianoce na hrade.

 

          Dozvedeli sme sa, že súčasťou Tekovského múzea v Leviciach sú vysunuté expozície ako Skalné obydlia v Brhlovciach a Vodný mlyn v Bohuniciach. Tieto sme bohužiaľ pre nedostatok času už nestihli.

 

          Myslíme si, že pre našich žiakov bolo netradičné vyučovanie spestrením vyučovania s množstvom zážitkov. Videli to, čo skutočne existuje, a tak mohli lepšie rozumieť tomu, čo ich učíme a  hovoríme im v škole.

 

 

 

Vydané dňa: 12.12.2016 Rubrika: Články Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové