Oznam pre deviatakov - harmonogram zberu informácií 2018/2019

https://zsmelcice-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/denisa_halackova_lieskove_zs-melcice_sk/EQbSwkt7KLxCgz2Jx8tDqbsBwMjbtSZi-Z3dF6YM-4AVHw?e=KFlF4T

Vydané dňa: 21.01.2019 Rubrika: Články Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové