OZNAM - slávnostné otvorenie školského roka 2016/2017

               Mgr. Katarína Remencová, poverená riadením Základnej školy s materskou školou Jána Smreka, Melčice - Lieskové 377 

oznamuje žiakom a rodičom, že slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018 sa uskutoční v pondelok 04. 09. 2017 o 8.00 hodine v telocvični ZŠ.

 

Program prvého dňa v škole:

 8:00 – slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018 - príhovory, privítanie prvákov

  •  odchod prvákov s triednymi učiteľkami do kmeňových tried, možnosť vstupu rodičov do tried, rozhovor s triednymi učiteľkami a vychovávateľkami ŠKD
  •  odchod žiakov 2. – 9. ročníka s triednymi učiteľkami /učiteľmi do kmeňových tried

Oznam školskej jedálne (ŠJ):

 Strava pre žiakov ZŠ sa bude  v školskej jedálni vydávať od 05. 09. 2017  na základe prihlášok, ktoré je možné si vyzdvihnúť u vedúcej ŠJ dňa 04. 09. 2017.

 

 Oznam školského klubu detí (ŠKD):

 Činnosť ŠKD začína 05. 09. 2017 ráno od 6:30 hod. do 7:30 hod. a po vyučovaní do 16:15 hod. Deti odchádzajú s rodičom, príp. s inou osobou na základe zápisného lístku alebo na písomné požiadanie rodiča. 

 

Prajeme všetkým úspešný štart do nového školského roku.

 

 

 

         

 

 

 

Vydané dňa: 31.08.2017 Rubrika: Články Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové