OZNAM - Slávnostné otvorenie školského roku 2019/2020

 

Základná škola s materskou školou Jána Smreka, Melčice - Lieskové 377 

 oznamuje žiakom a rodičom, že slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 sa uskutoční v pondelok 02. 09. 2019 o 8.00 hodine v telocvični ZŠ.

 

Program prvého dňa v škole:

 

 8:00 – slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 - príhovory, privítanie prvákov

 

  •  odchod prvákov s triednymi učiteľkami do kmeňových tried, možnosť vstupu rodičov do tried, rozhovor s triednymi učiteľkami a vychovávateľkami ŠKD

  •  odchod žiakov 2. – 9. ročníka s triednymi učiteľkami /učiteľmi do kmeňových tried

 

Oznam školskej jedálne (ŠJ):

 

 Strava pre žiakov ZŠ sa bude  v školskej jedálni vydávať od 03. 09. 2019 na základe prihlášok, ktoré je možné si vyzdvihnúť u vedúcej ŠJ alebo vytlačiť z web stránky školy.

  Oznam školského klubu detí (ŠKD):

 

 Činnosť ŠKD začína 03. 09. 2019 ráno od 6:30 hod. do 7:30 hod. a po vyučovaní do 16:15 hod. Deti odchádzajú s rodičom, príp. s inou osobou na základe zápisného lístku alebo na písomné požiadanie rodiča. 

  

Prajeme všetkým úspešný štart do nového školského roku.

 

 

 

 

 

 

 

Vydané dňa: 30.08.2019 Rubrika: Články Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové