Oznámenie o neklasifikovaní

V záložke Dokumenty je zverejnéné oznámenie o neklasifikovaní niektorých predmetov v II. polroku šk. roka 2019/2020.

Vydané dňa: 17.04.2020 Rubrika: Články Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové