Oznámenie o poskytnutí voľna z organizačných dôvodov - 20.11.2019

Oznámenie o poskytnutí voľna z organizačných dôvodov

Oznamujeme Vám, že podľa ustanovenia § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní udeľujeme voľno z organizačných dôvodov žiakom 6. – 9. ročníka Základnej školy s materskou školou Jána Smreka, Melčice – Lieskové 377 dňa 20.11.2019. Žiaci budú automaticky odhlásení z obeda.

Riadne vyučovanie bude pokračovať dňa 21.11.2019 .

Vydané dňa: 15.11.2019 Rubrika: Články Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové