Poďakovanie rodičom

Riaditeľka, kolektív pedagogických a nepedagogických zamestnancov  ZŠ s MŠ J. Smreka Melčice – Lieskové úprimne ďakujú rodičom, ktorí neľutovali svoj voľný čas počas víkendov a jesenných prázdnin a bez nároku na akúkoľvek odmenu prispeli k skrášleniu priestorov tried svojich detí.

Výsledok ich snaženia si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Dúfame, že sa novovymaľované triedy deťom páčia, a že sa o ne budú aj náležite starať.

 

1.     A – Petra Fabianová, Peter Fabian, Stanislava Múdra-Šebíková

2.     A – Zuzana Vojteková, Pavol Vojtek, manželia Oravcoví, Andrea Štefancová, Katarína Škulavíková, Ľubica Ondrejíčková

2.     B – Renáta Tomková, Martin Tomka, Martin Kontra, Ján Regner, Branislav Ulbrich, Michaela Chorvátová, Marcela Kutišová, Zuzana Ježovicová

5.     A -  Ján Vanek, Zdenko Sádecký, Pavol Zahradník, Viera Zahradníková, Iveta  Masárová, Ľubomíra Adamčiová

6.     A -  Ján Regner, Katarína Potočková, Juraj Potoček, Andrea Maceková, Anna Ondrášková

6.     B – Ľuboš Cholvád, Martina Cholvádová, Pavol Petrech, Zuzana Petrechová, Jaroslav Hrnčiar, Renáta Hrnčiarová, Ľudmila Černická

7.     A -  Peter Breznický, Miroslav Mizerák, Andrea Mizeráková, Miroslava Žácka

1.    B –p. Matejovičová, p. Rehák, manželia Slezáčkoví, p. Straka, p. Príbojská, p. Príbojský, p. Homola,      p. Kadlečíková

Všetkým spomenutým rodičom patrí náš obdiv, úcta a veľká vďaka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všetkým spomenutým rodičom patrí náš obdiv, úcta a veľká vďaka.

 

Vydané dňa: 15.11.2011 Rubrika: Články Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové