Ponuka krúžkov v šk. roku 2011/2012

Názov krúžku

Vedúci krúžku

Tanečný krúžok 1.stupeň

Mgr. Remencová

Tanečný krúžok 2. stupeň

Mgr. Remencová

Slovenský jazyk 9. B

Mgr. Maršálková

Slovenský jazyk 9. A

Mgr. Alena Fabianová

Výtvarný krúžok 2. stupeň

Mgr.Alena Fabianová

Matematika 9. A

Mgr. Daša Fabianová

Country & line dance 2.stupeň

Mgr. Kuníková

Školský časopis 2. stupeň

Mgr. Maršálková

Anglický jazyk 7.-8.roč

Mgr. Košťál

Matematika 9. B

Mgr. Kuníková

Pohybové hry 1. – 2. ročník

Mgr. Mráziková

Florbal chl. 2. stupeň

Mgr. Zachar

Futbal 8.- 9. ročník

Mgr. Zachar

Tvorivé dielne 3. – 4. ročník

Mgr. Berithová

Volejbal diev. 7. – 9. ročník

Mgr. Zachar

Mikroskopovanie 2. stupeň

Mgr. Valachová

Cvičíme pre radosť 1.– 4. ročník

Mgr. Stránska

Biblický krúžok

Mgr. Laudárová

Maškrtníček

Mgr. Berithová

Bedminton 

Mgr. Košťál

Klub plastikových modelárov

Mgr. Breza

Šikovníček 1. – 2. ročník

Mgr. Blažinská

Internetový klub

Zabezpečený dozor

Spoznávame svoj región 5-6 roč

Mgr. Stránska

Dramatický krúžok  4. -9.roč.

Mgr. Maršálková

Filmový klub 1. – 4. ročník

PaedDr. Vaszarabová

ŠKD

Marta Fabianová

Pobyt v prírode 7.- 8. roč.

Mgr. Valachová

e – twinning – ANJ – 2. stupeň

Mgr. Breza

Turistický krúžok 3.- 4. ročník

PaedDr. Vaszarabová

Stolnotenisový krúžok 1. stupeň

Vladimír Medvecký

Tenis – 2. stupeň

Mgr. Jurigová

Spoločenské hry – 2. stupeň

Mgr. Jurigová

Kurz kozmetiky – dievčatá 2. stupeň

Mgr. Jurigová

 

 

Vydané dňa: 27.09.2011 Rubrika: Články Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové