Ponuka krúžkov v šk. roku 2020/2021

Vážení rodičia!

 

               V tomto školskom roku prevezmú žiaci základných škôl od riaditeľa školy vzdelávací poukaz, ktorý slúži na financovanie záujmového vzdelávania poskytovaného školami a školskými zariadeniami. Vzdelávací poukaz predstavuje ročný príspevok štátu na záujmové vzdelávanie pre jedného žiaka školy.Každý žiak môže vzdelávací poukaz do stanoveného termínu odovzdať niektorej  škole, centru voľného času alebo inému školskému zariadeniu, ktoré mu bude v tomto školskom roku záujmové vzdelávanie poskytovať.

               Veríme, že záujmové vzdelávanie poskytované formou rôznych krúžkov v škole, zaujímavými aktivitami v školskom klube detí bude pre žiakov v tomto školskom roku vítanou formou naplnenia ich voľného času.

               Bližšie informácie o vzdelávacích poukazoch a ich použití môžete získať na internetovej stránke Ministerstva školstva Slovenskej republiky www.minedu.sk.

 

Základná škola s materskou školou J. Smreka Melčice – Lieskové

v školskom roku  2020/2021 ponúka nasledovné záujmové útvary:

 

Názov krúžku

Vedúci krúžku

Robíme čo vieme – 4.roč.

Mgr. Záhorová

Školský parlament 1.– 9.roč.

Mgr. Vitková Maršálková

Technika hrou - 1. – 2. r

Mgr. D. Fabianová

Tanečný krúžok - 2. - 5.roč.

Mgr. Sivčák

Tanečná - 9. roč.

Mgr. Sivčák

Dobrovoľnícky krúžok - 5.- 9.roč

PaedDr. Chlebanová

Čítanie nás baví – 2. roč

Mgr. Beňová

Triedny klub – 5.A

Mgr. A. Fabianová

Triedny klub šiestakov

Mgr. Lančaričová a Mgr. Vaško

Minecraft pre žiakov –  5.- 8. roč

Mgr. Haláčková

Školský časopis - 5. – 9. ročník

Mgr. Vaško

Príprava na Testovanie 9 B – MAT a SJL

Mgr. Chrenková a Mgr. Drdáková

Príprava na Testovanie 9 A  - MAT a SJL

Mgr. Sivčák a  Mgr. A. Fabianová

Literárno-dramatický krúžok:  5. – 9. ročník

Mgr. Vitková Maršálková

Krúžok šikovných rúk 5. – 8. roč.

Mgr. Gajdošíková

Spoznávame Slovensko

Mgr. Valachová

Šikovníček – 3. roč.

Mgr. Mráziková

Včelársky krúžok

p. Berka

Parkúrová gymnastika 1. – 9. r

p. Ondrovič

Volejbal 9..r

Mgr. Zachar

Volejbal 7.r

Mgr. Zachar

Športový krúžok – 1. stupeň

Mgr. Škutová

 

Vydané dňa: 11.09.2020 Rubrika: Články Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové