Ponuka práce v ZŠ

 

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Jána Smreka Melčice-Lieskové 377 prijme do pracovného pomeru učiteľa pre nižšie stredné vzdelávanie na vyučovanie náboženskej výchovy katolíckej, dejepisu a občianskej výchovy.

 Nástup: september 2016

 Podmienky: kvalifikačné predpoklady v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., bezúhonnosť a zdravotná spôsobilosť. Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom, dokladmi o vzdelaní a súhlasom uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov posielajte na adresu školy do 17.06.2016:

 ZŠ s MŠ Jána Smreka Melčice-Lieskové 377
913 05 Melčice-Lieskové
tel. 032/64 903 27,
riaditel@zs-melcice.sk

 

Vydané dňa: 03.06.2016 Rubrika: Články Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové