Ponuka práce - učiteľ/ka pre primárne vzdelávanie

 

Základná škola s materskou školou Jána Smreka, Melčice – Lieskové 377, prijme do pracovného pomeru od 01. 09. 2019 na plný úväzok pedagogického zamestnanca:
-učiteľ/ka pre primárne vzdelávanie .

Podmienky:
• kvalifikačné predpoklady v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z.
• žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom, dokladmi o vzdelaní a súhlasom uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov posielajte na adresu:
                       ZŠ s MŠ Jána Smreka, Melčice – Lieskové 377
                        913 05 Melčice- Lieskové
alebo elektronicky na adresu:
riaditel@zs-melcice.sk
Bližšie informácie na t.č. 032/6490327

 

 

 

Vydané dňa: 03.06.2019 Rubrika: Články Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové