Poplatky za ŠKD, ŠJ, MŠ počas prerušenia vyučovania

ZŠ s MŠ J. Smreka, Melčice – Lieskové 377 oznamuje zákonným zástupcom detí – žiakov, aby z dôvodu prerušenia vyučovania na školách a v školských zariadeniach až do odvolania dočasne pozastavili platby príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školských zariadení.

Škola a materská škola:

Pozastavenie platieb sa týka:

  • príspevku na činnosť v školskom klube detí (základná škola),
  • príspevku na režijné náklady v školskej jedálni (základná škola),
  • príspevku na úhradu nákladov za dieťa v materskej škole
    • náklady za pobyt dieťaťa,
    • režijné náklady v školskej jedálni,
    • stravovanie (okrem detí predškolského veku),

Zrealizované platby za obdobie prerušeného vyučovania budú presunuté do obdobia po opätovnom otvorení škôl a školských zariadení. O povinnosti platiť príspevky po obnovení vyučovania budeme vopred informovať.

Vydané dňa: 31.03.2020 Rubrika: Články Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové