Prezentačné zručnosti šiestakov

 

Prezentačné zručnosti šiestakov

 

Napriek blížiacemu sa koncu školského roka 2015/2016 nezaháľame a popri opakovaní doteraz nadobudnutých vedomostí sme si hodiny slovenského jazyka spestrili aj zaujímavými projektmi na podporu rozvoja rečníckych a prezentačných zručností žiakov.

 

Úlohou žiakov bolo pracovať v skupinách alebo ako jednotlivci na projektoch s ľubovoľnou témou. Žiaci si zvolili tému, pomôcky, miesto a čas spoločnej realizácie a snažili sa svoju prezentáciu postaviť na niečom, čo by mohlo zaujímať aj ich spolužiakov. Všetko takto pripravené prezentovali v triede alebo v areáli školy.

 

Projekty boli naozaj rôznorodé. V triede sa nás snažilo prekričať niekoľko korel, o ktorých hovoril Samko s Maťou, po Erikovej ruke veselo cestovala myška, Samko Kudla nás ohromil výletom do minulosti za dinosaurami, Nina nás zoznámila so svojou obľúbenou skupinou, Romanka všetkých previedla históriou módy, dievčatá Miriam, Betka a Nika ohromovali pokusmi, Sofia rozprávala o svojom psíkovi, precvičili sme si pravidlá futbalu až v Barcelone a veľkým lákadlom pre všetkých bola motorka Sama Kutiša, ktorý rozprával spolu s Tomášom a Šaňom atď.

 

Dôležité však bolo, že si žiaci precvičili prozodické vlastnosti reči, spisovný jazyk, verbálnu aj neverbálnu komunikáciu a vystupovanie pred publikom. Aj takéto môžu byť vyučovacie hodiny v našej škole.

 

Vydané dňa: 07.06.2016 Rubrika: Články Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové