Prihláste sa do krúžku 2007/2008

Základná škola s materskou školou Melčice-Lieskové v školskom roku 2007/2008 ponúka pre žiakov školy i žiakov iných škôl v rámci vzdelávacieho poukazu na výber širokú ponuku krúžkov.

01 Tanečný krúžok mladší žiaci
Vhodnosť: 4.-6. roč.
Krúžok vedie: Mgr.Remencová

02 Tanečný krúžok starší žiaci
Vhodnosť: 7.-9. roč.
Krúžok vedie: Mgr.Remencová

03 Slovenský jazyk pre deviatakov
Vhodnosť: 9.trieda
Krúžok vedie: Mgr.Lichnerová

04 Školský časopis
Vhodnosť: 4.-9. roč.
Krúžok vedie: Mgr.Lichnerová

05 Anglický jazyk pre ôsmakov
Vhodnosť: 8. roč.
Krúžok vedie: Mgr.Košťál

06 Angličtina hrou
Vhodnosť: 2. roč.
Krúžok vedie: Mgr.Juríčková

07 Výtvatný krúžok
Vhodnosť: 5.-9. roč.
Krúžok vedie: Mgr.Fabianová A.

08 Začíname s počítačom
Vhodnosť: 3. ročník
Krúžok vedie: Mgr.Mráziková

09 Florbal
Vhodnosť: 5.-9. roč.
Krúžok vedie: Mgr.Zachar

10 Volejbal
Vhodnosť: 7.-9. roč.
Krúžok vedie: Mgr.Zachar

11 Futbal
Vhodnosť: 5.-9. roč.
Krúžok vedie: Mgr.Zachar

12 Futbal
Vhodnosť: 1.-2. roč.
Krúžok vedie: p.Dedík

13 Futbal
Vhodnosť: 3.-4. roč.
Krúžok vedie: p.Dedík

14 Športový krúžok
Vhodnosť: 1.-9. roč.
Krúžok vedie: p.Sudor kat. farár

15 Spevácky krúžok
Vhodnosť: 1.-9. roč.
Krúžok vedie: p.Litváková katechétka

16 Zahrajme si divadlo
Vhodnosť: 4.-5. roč.
Krúžok vedie: Mgr.Sulová

17 Detský film-najkrajší dar
Vhodnosť: 5.-9. roč.
Krúžok vedie: Mgr.Breza

18 Bedminton
Vhodnosť: 5.-9. roč.
Krúžok vedie: Mgr.Chrenková,Mgr.Košťál

19 Šikovné ruky
Vhodnosť: 1.-4. roč.
Krúžok vedie: Mgr.Blažinská

20 Počítače pre učenie i zábavu
Vhodnosť: všetci
Krúžok vedie: Mgr.Fabianová D.

21 Školský klub detí
Krúžok vedie: p.Fabianová M.

22 Pohybové hry
Vhodnosť: 4.ročník
Krúžok vedie: Mgr.Valachová

23 LegoDacta kybernetika hravo
Vhodnosť: od 6.roč.
Krúžok vedie: p.Struhár

24 Stolný tenis
Vhodnosť: všetci
Krúžok vedie: p.Medvecký

25 Základy modelingu
Vhodnosť: 4.-7.roč.
Krúžok vedie: p.Majerovičová

26 Hádzaná ml. žiačky
Vhodnosť: 2.-4.roč.
Krúžok vedie: p.Malcová

27 Hádzaná st.žiačky
Vhodnosť: 5.-7.roč.
Krúžok vedie: p.Malcová

Vydané dňa: 16.09.2007 Rubrika: Články Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové