Projekt „Vplyv médií a technológií na medziľudské vzťahy“ 2017

Projekt „Vplyv médií a technológií na medziľudské vzťahy“

 O spomínanom projekte sme Vás informovali v prvom polroku. Ide o projekt podporený Nadáciou Orange, ktorá schválila našej škole sumu 1150 eur. na zakúpenie kancelárskeho materiálu, tlač plagátov, spracovanie dotazníkov, nákup odbornej literatúry, prípravu Dňa bez médií atď.

 Žiaci majú ozvláštnené hodiny etickej výchovy a majú pocit väčšej dôležitosti, napr. keď spracovávali dotazníky od spolužiakov. Zadania, na ktorých pracujeme, ich zaujímajú. Vymieňajú si informácie získane prostredníctvom webových stránok a literatúry, ktorú sme zakúpili z financií projektu. Menších potešili poučné videá ovce.sk a starší často diskutujú o filme, v ktorom žiaci šikanovali spolužiačku na podnet jej najlepšej kamarátky...

 Jednotlivé aktivity sú naplánované na celý školský rok. 

 Podľa plánu sa nám podarilo uskutočniť nasledujúce aktivity: 

 1.  na hodinách etickej výchovy - získavanie informácií o médiách a technológiách (čo sú médiá, na čo slúžia, ako rozdeľujeme technológie - pozitíva negatíva, aký vplyv má reklama, čo prinášajú sociálne siete - pozitíva negatíva, kyberšikanovanie, šikanovanie - ty nemáš tablet, mobil atď., diskusia, rozhovor, vypracovanie pracovných listov)
2. informovanie rodičov a verejnosti o projekte na stránke školy:

 http://www.zs.melcice-lieskove.sk/projekty-skoly/uspesny-projekt-e-skoly-pre-buducnost-vplyv-medii-a-technologii-na-medziludske-vztahy

 3. etická výchova - pripravenie rozhlasovej relácie o sociálnych sieťach 
4. prečítanie rozhlasovej relácie v školskom rozhlase počas vyučovania

5. etická výchova, triednické hodiny - vytvorenie dotazníka pre žiakov a vypracovanie dotazníka (koľko času strávim na internete, pri televízii- čo pozeráme, s kým si píšeme atď.)

 6. tlač plagátov a vytvorenie nástenky so získanými údajmi (vedľa 8.A triedy, zadná strany informačnej nástenky v hornej budove a prehľad je prístupný aj v 6. B triede.

 7. zakúpenie kancelárskych potrieb (výkresy, lepidlo, taviaca pištoľ atď.)

 8. krátke workshopy počas hodín etickej výchovy – kyberšikanovanie, médiá, telefóny

 9. postupná príprava krátkych videí na tému Moderné technológie a ich pozitíva a negatíva

 10. Plánovanie Dňa bez médií a technológií

  

      

 

             

 

 

 

 

 

 

Vydané dňa: 05.04.2017 Rubrika: Články Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové