Rodičovské združenie 16. 1. 2012

Dňa 16. 1. 2012 v čase od 14.00 hod. do 17.30 hod. pedagogickí zamestnanci školy poskytnú zákonným zástupcom žiakov informácie o prospechu a správaní žiakov za 1. polrok školského roka.

Vydané dňa: 09.01.2012 Rubrika: Články Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové