Školská jedáleň - oznam

 

Základná škola s materskou školou Jána Smreka Melčice-Lieskové 377 oznamuje rodičom detí a žiakov, ktorí majú záujem o stravovanie v školskej jedálni v školskom roku 2019/2020, že  môžu svoje deti prihlasovať na stravu formou vyplneného zápisného lístka.

 

Zápisný lístok si môžete vyzdvihnúť osobne u vedúcej školskej jedálne alebo stiahnuť na internetovej stránke školy v záložke Dokumenty.

Vyplnený zápisný lístok je treba odovzdať do 30.08.2019 vedúcej školskej jedálne v pracovných dňoch v čase od 7:30 hod. do 14.00 hod.

 

Vydané dňa: 12.08.2019 Rubrika: Články Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové