Slávnostné otvorenie multifunkčného ihriska

Pozývame žiakov, rodičov, priaznivcov školy a všetkých občanov na slávnostné

otvorenie multifunkčného ihriska, ktoré je vybudované v areáli našej základnej školy.

  

Prestrihnutie pásky zrealizuje premiér vlády SR Róbert Fico v pondelok 31. mája 2010

 o 19.30 hodine.

 

                                      Tešíme sa na Vašu účasť!

 

Vydané dňa: 27.05.2010 Rubrika: Články Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové