Spoznávame svoje okolie

Environmentálna výchova

Dňa 2. 2. 2010 nás navštívili členovia občianskeho združenia Pre prírodu. Žiakom 5. a 8. ročníka priblížil p. Kudla CHKO Biele Karpaty, ktorá si vďaka citlivému spolužitiu človeka s prírodou zachovala pestrú mozaiku lesných spoločenstiev, druhovo bohatých lúk, pasienkov, políčok a remízok, čo zvyšuje jeho druhovú diverzitu. Videli sme množstvo obrázkov vzácnych a ohrozených druhov rastlín i živočíchov, ktoré žijú v našom okolí. Dúfame, že si dokážeme zachovať tieto prírodné poklady nielen v našom okolí.

Vydané dňa: 05.03.2010 Rubrika: Články Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové