Stretnutie so spisovateľkou

Dňa 12.10. 2011 mali žiaci 4.A príležitosť stretnúť sa s obľúbenou súčasnou spisovateľkou pre deti Gabrielou Futovou. Besedu organizovala Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne .

 Pani spisovateľka  pútavo rozprávala o svojich napísaných a pripravovaných knihách a žiaci jej so záujmom kládli svoje zvedavé otázky. Veríme, že aj toto vzácne stretnutie  prispeje k zvýšeniu záujmu žiakov o čítanie kníh.

Vydané dňa: 17.10.2011 Rubrika: Články Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové