Súkromná ZUŠ Omšenie ponúka hudobné vzdelanie pre žiakov školy

Súkromná základná umelecká škola Omšenie rozširuje/otvára v našej obci, v budove Základnej školy s materskou školou Jána Smreka, Melčice - Lieskové 377 umeleckú hudobnú školu.
V prípade záujmu môžete Vaše dieťa prihlásiť na hudobný odbor.
V hudobnom odbore je možné prihlásiť sa na štúdium spevu, na hru na hudobné nástroje a to: gitara, akordeón (harmonika), heligónka, klavír a dychové nástroje: flauta, klarinet, saxofón, trúbka.

Prijímacie talentové skúšky budú prebiehať v piatok 11. septembra 2020 od 15:00 do
17:00 hodiny v priestoroch našej základnej školy.
Prihlásiť sa môžu žiaci vo veku od 5 do 25 rokov.

Vydané dňa: 08.09.2020 Rubrika: Články Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové