Tatranskí rytieri – Príroda nám, my prírode! - 2017

 

Tatranskí rytieri – Príroda nám, my prírode!

 

 

Žiaci 3.A sa zapojili do celoslovenského projektu pod názvom Tatranskí rytieri. Účastníci tohto projektu sú mladí ochranári prírody, ktorým nie je život na našej Zemi ľahostajný. V rámci aktivít, vyplývajúcich z podmienok súťaže, žiaci spolu s triednou učiteľkou pracovali na troch aktivitách:

 

1. Vytvorenie dendrologického chodníka v areáli školy – každý si ho môže všimnúť, pretože je utvorený z drevených tabuliek, označujúcich stromy a kríky, o ktorých sa učia žiaci našej školy

 

2. Knižka z názvom „Tatranskí rytieri z 3.A zasahujú“ – každý žiak napísal príbeh, postreh alebo svoj postoj  k ochrane prírody, vytvoril k nemu ilustráciu a dotvoril ho obrázkovým materiálom s krásnymi zábermi z prírody

 

3. Čistenie čiernej skládky – v sobotu na Deň Zeme sme boli čistiť širšie okolie obce, našli sme veľkú čiernu skládku, nazbierali sme 27 veľkých igelitových vriec odpadu, odpratali sme pneumatiky, bicykel, televízor, počítač, hračky, elektroniku, oblečenie a množstvo iného odpadu.

 

            Poslednou časťou je vypracovanie realizovateľného projektu pre školu so zameraním na rozvoj životného prostredia. Projekt vypracovala triedna učiteľka a materiál bol odoslaný do Agentúry pre ochranu životného prostredia.

 

            Tretiaci Vám posielajú odkaz. Pridáte sa?

 

 

 

 

 

 

 

 

Vydané dňa: 27.04.2017 Rubrika: Články Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové