Tenis do škôl

Slovenský tenisový zväz v rámci projektu Tenis do škôl ponúka žiakom ZŠ s MŠ Jána Smreka, Melčice-Lieskové 377 možnosť tenisových tréningov priamo v areáli školy . Tréningov sa môžu zúčastniť žiaci prvého aj druhého stupňa . Kurz bude vedený licencovaným  tenisovým trénerom pod hlavičkou STZ. Tréningy budú na vonkajšom ihrisku v areáli školy, v prípade zlého počasia a v zimných mesiacoch v športovej hale a konať sa budú spravidla po vyučovaní predbežne po 15:00. 

                                                                                                     

Ing. Michal Pavlík

Vydané dňa: 21.09.2020 Rubrika: Články Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové