Testovanie 5 – 2019 Harmonogram

    • Testovanie 5 – 2019 Harmonogram

     Testovanie 5 - 2019 sa uskutoční 20.novembra / streda /

      

     Žiaci musia byť  v škole v deň testovania najneskôr o 7.30 hod.

      

     1. testovaný predmet: MATEMATIKA

     8.00 – 8.10 hod.  - úvodné pokyny, rozdanie odpoveď. hárkov, pomocných papierov

     8.10 – 8.20 hod. – rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

     8.20  -  9.20 hod. / 60 minút  / administrácia testu

     9.20  -  9.25  hod. – zozbieranie testov, odpoveďových hárkov, pomocných papierov

     9.25 – 9.50 hod /25 minút/ prestávka

      

     2. testovaný predmet : SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

     9.50 – 9.55 hod.  - úvodné pokyny, rozdanie odpoveďových hárkov

     9.55  -  10.05 hod. rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

     10.05 – 11.05 hod. / 60 minút / administrácia testu

     11.05 – 11.10 hod. zozbieranie testov a odpoveďových hárkov  

     11.10 hod. záver testovania

     Po skončení testovania žiaci odchádzajú na obed a domov.

    
    • Našim piatakom želáme veľa úspechov a šťastia. 
  •  

Vydané dňa: 15.11.2019 Rubrika: Články Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové