TESTOVANIE 9

Vážení rodičia!

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníkov TESTOVANIE 9 zo slovenského jazyka a matematiky sa uskutoční v stredu 11. marca 2009 o 8. hodine

Testovania sa zúčastnia všetci žiaci 9. ročníka.

Výsledky testov budú predstavovať v zmysle znenia Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 6/2004, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ SR č. 145/1996 Z. z. o prijímaní na štúdium na stredných školách jedno z kritérií pre prijatie uchádzača na štúdium.

Je preto potrebné, aby ste si so svojím dieťaťom neplánovali na deň testovania žiadne lekárske vyšetrenia, úradné a iné záležitosti.

Náhradné testovanie sa uskutoční koncom marca 2009 a je určené žiakom, ktorí sa z objektívnych dôvodov nezúčastnili testovania v riadnom termíne. Termín náhradného testovania určí MŠ SR podľa § 155, ods. 7 zákona č. 245/2008 z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podrobnejšie informácie o Celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníkov ZŠ si môžete pozrieť aj na webovej stránke www.statpedu.sk.

Venujte tiež pozornosť pokynom k testovaniu, ktoré dostanú všetci žiaci 9. ročníka.

Vydané dňa: 24.02.2009 Rubrika: Články Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové