Upozornenie pre rodičov!

UPOZORNENIE:

 

V súvislosti so šírením nového koronavírusu COVID-19 vydalo MŠVVaŠR dňa 28. 2. 2020 pod č. 2020/9906:1-A1000 usmernenie:

V prípade, že žiaci boli alebo sa vrátili v najbližších dňoch z oblastí, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, musia takéto osoby v najbližších 14 dňoch od návratu kontrolovať svoj zdravotný stav.

V prípade, že sa u ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach kde sa vírus vyskytol, objavia uvedené symptómy (teplota nad 38 °C, kašeľ, nádcha, bolesť svalov, bolesť kĺbov, sťažené dýchanie) za obdobie 14 dní, musí ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať lekára telefonicky a riadiť sa jeho príkazmi! Takáto osoba nesmie chodiť sama na pohotovosť alebo na infekčné oddelenie!

Je dôležité dodržiavať všeobecné preventívne ochranné opatrenia: pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou najmenej 20 sekúnd, použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu, vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest. Nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami, pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou.

Rodičia by nemali posielať dieťa do školy s príznakmi ochorenia.

V prípade potreby môžete kontaktovať CALL centrum v nepretržitej prevádzke:

RÚVZ Trenčín: 0911/763 203.

Vydané dňa: 10.03.2020 Rubrika: Články Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové